субота, 27. август 2022.

Udžbenici iz informatike

Na slikama su odobreni udžbenici iz predmeta Računarstvo i informatika koji se mogu koristiti u savladavanju nastavnog sadržaja iz ovog predmeta ( klikom na sliku može se pregledati cela knjiga).Pored ovih  udžbenika učenici mogu pristupiti portalu Petlja na kojem je postavljen sav nastavni sadržaj koji prati  nastavni plan i program vezan za ovaj predmet.U tekstu ispod su linkovi preko kojih se može pristupiti nastavnom sadržaju.


        

уторак, 12. јул 2022.

Online nastava,dobre i loše strane

 

Nakon proglašenja pandemije virusa, rešili smo da pređemo na online nastavu. Sada već, sa našim profesorima sagledavamo prednosti i mane ovakvog vida nastave. Nedostatak vremena u svakodnevnom životu i pre pandemije, ali i želja za novim znanjem i drugačijim načinom obrazovanja, podigli su online nastavu na višu lestvicu. Iz tih razloga većina kurseva, ne samo jezika, nego i ostalih specijalizovanih edukacija, mogu se pratiti iz udobnosti toplog doma što je ujedno i najveća prednost ovakvog načina edukacije.

Pored ovog, sa online nastavom nema stresa koji izazivaju žurenje na čas, pitanja da li ću stići ili ne, šta ako propustim nešto bitno. Nema putovanja javnim prevozom ili razmišljanja o parking mestima, dakle ovakav vid nastave čuva i vreme i novac.

Plusevi

1. Prvo i najvažnije – onlajn nastava povećava umnogome elektronsku, digitalnu, informatičku pismenost učenika. Sada stiču znanja koja će im umnogome pomoći u školovanju i životu

2. Glavni cilj onlajn nastave bio je zdravstvene prirode, da se izbegnu zaražavanja. I on je ispunjen pošto je izbegnut kontakt učenika do kojeg dolazi svakog dana u obrazovnim ustanovama

3. Onlajn nastava štedi i vreme, posebno onim đacima koji žive nešto dalje od svojih škola. Umesto da čekaju gradski autobus, dovoljno je da sednu za radni sto, upale kompjuter i već su na času

4. Deca rade i uče u kućnim uslovima, u opuštenijoj atmosferi, što odgovara jednom broju učenika. Posebno onim zatvorenijim. Takođe, i učenici i nastavnici mogu da budu opušteniji i sa oblačenjem

5. Mnogim đacima je onlajn nastava čak i generacijski bliža pošto su navikli na kompjutere, tablete, mobilne telefone, najrazličitije aplikacije… Ujedno, to im je nešto novo, pa im je i zanimljivo

Minusi

1. Možda i najveća mana jeste nedostatak druženja dece, njihova socijalizacija, koja je ujedno i jedan od glavnih zadataka svih škola. Nema bliskosti, razmene emocija, javlja se otuđenost

2. Nemaju svi iste uslove ni mogućnosti. Ima i onih bez kompjutera, kablovske televizije, postoje problemi sa internetom. Poseban problem su porodice sa više dece koja u isto vreme uče

3. Velike su razlike od grada do grada, od škole do škole, pa čak i od razreda do razreda. U nekim školama se od đaka traži da budu onlajn tokom svakog časa, a u drugim su po nekoliko dana bez obaveza

4. Prelaskom na onlajn nastavu đaci gube i fizičku aktivnost koju nosi odlazak do škole i nazad. Da ne govorimo što nema časova fizičkog, koji su za mnogu decu jedina sportska aktivnost

5. Nastavnici se žale da moraju ceo dan da budu na vezi sa đacima i roditeljima, mame i tate da moraju da glume profesore, a deca da nemaju direktan kontakt, da ne mogu da pitaju oko lekcije

Digitalne veštine učenika

 

Prema Evropskom okviru ključnih kompetencija, digitalna kompetencija ima status jedne od osam ključnih kompetencija u obrazovanju . Definisana je kao sposobnost kritičkog i bezbednog korišćenja tehnologije na poslu, u slobodno vreme i u komunikaciji.

 Na skali od 1 do 10 prosečne ocene dobijene u pet grupa veština:

Socijalne (ukloniti kontakt na društvnoj mreži, znati šta treba deliti šta ne, itd.) (9,2) - najviša ocena

Operativne (čuvanje slike, podešavanje privatnosti itd.) (8,6)

Veštine korišćenja mobilnih uređaja (instaliranje aplikacija, praćenje troškova korišćenja aplikacije itd.) (8,0)

Informacione i veštine pretraživanja informacija (odabir kljucnih reči za pretragu na internetu, proveravanje istinosti informacija nađenih na internetu itd. (7,7),

Najniža prosečna ocena jeste na veštinama kreiranja sadržaja u digitalnom formatu (kreiranje muzike, videa, editovanje postojećih sadržaja itd.) (6,7)

Preporuke

 • Odrasli (roditelji/staratelji, a posebno zaposleni u obrazovanju) moraju steći odgovarajuće digitalne veštine, kako bi bili u stanju da pravovremeno pripreme decu za „ulazak” u digitalni svet.
 • Odgovornost odraslih, pre svega kreatora internet politike, jeste da osiguraju ne samo pristup, već i zaštitu dece u sferi digitalnog, kao i da im omoguće da nesmetano uživaju svoja prava u digitalnom okruženju
 • Zabrana korišćenja interneta nije preporučena mera, iz više razloga: prema Konvenciji o pravima deteta, deca imaju pravo na pristup razvojno primerenim medijskim sadržajima, uključujući i internet; uskraćivanjem pristupa internetu, uskraćuju im se brojne mogućnosti koje on pruža, kao izuzetno moćno informaciono i kognitivno oruđe; osim toga, uskraćuje im se mogućnost da steknu veštine koje su od presudne važnosti za uspešno funkcionisanje u digitalizovanim društvu.
 • Preporuka za odrasle jeste da njihov glavni fokus ne bude na količini vremena koju dete provodi ispred ekrana, već na kvalitetu tog vremena, odnosno sadržaju aktivnosti I kontekstu upotrebe. 
 • Učenike treba podržati, od najranijeg uzrasta, najpre u porodičnom kontekstu, a potom u školskom, da internet ne koriste isključivo za zabavu, već i za niz drugih smislenih i korisnih aktivnosti (sticanje različitih veština, pronalaženje korisnih informacija, školske zadatke, itd.).
 • Neophodno je posebnu pažnju posvetiti vulnerabilnijoj deci, odnosno omogućiti im da razviju strategije za prevladavanje stresa u svakodnevnom životu, što će doprineti I konstruktivnijoj upotrebi interneta.

 

Neophodno je raditi na jačanju kompetencija učenika za :

 • zaštitu na društvenim mrežama
 • pronalaženje, selekciju i procenjivanje informacija na internetu, kao i generalno, razvoj veština kritičkog mišljenja
 • kreiranje sadržaja u digitalnom formatu, što je jedan od ključnih aspekata digitalne pismenosti.
 • razumevanje o tome šta su štetni sadržaji, koje su negativne posledice izlaganja ovakvoj vrsti sadržaja i kako da reaguju kada se sa njima sretnu putem digitalnih medija, kome i na koji način mogu da prijave bilo koju vrstu štetnog sadržaja na internetu

Neophodno je preduzeti sistemske mere u cilju jačanja kapaciteta obrazovnih ustanova za preuzimanje ključne uloge u procesu razvoja digitalnih kompetencija učenika, počev od infrastrukturne podrške školama, obuka nastavnika, inoviranja nastavnih planova i programa, itd.

 

Iz rezultata ovog istraživanja proizilazi da su današnja deca i mladi  kada je reč o digitalnom okruženju, uglavnom prepušteni sebi. Stoga je veoma važno osnažiti odrasle da aktivno posreduju u razvoju digitalnih veština učenika koje su neophodne za odgovorno, bezbedno i smisleno korišćenje interneta i digitalne tehnologije.


Računarska bezbednost

 

Politika bezbednosti predstavlja opšti skup pravila koje koristimo tokom rada, a koji nam služe da obezbedimo sigurnost podataka u informacionom sistemu. Na osnovu politike se definišu konkretne procedure i protokoli – drugim rečima, politika bezbednosti definiše kako da se ponašamo na „bezbedan način“. Politika bezbednosti ne mora da se sprovodi samo u firmama. Svako od nas treba da ima neka znanja i pravila kojih se drži, kako bi obezbedio svoj računar i podatke.

Ne zaboravite – iako zbog pokvarenog kompjutera osećamo pravi novčani gubitak, ono što je mnogo vrednije su naši podaci – fotografije, dokumenti, prezentacije…

 • Koliko su značajni moji podaci? Da li na računaru imam nešto što ne smem da izgubim?
 • Ko sve ima pristup mom računaru? Da li je moguće da neko pristupi računaru bez mog znanja?
 • Kome mogu da snimim svoje podatke? Da li se među njima nalazi nešto što ne želim da drugi vide?
 • Gde sve na Internetu ostavljam svoje podatke i ko može da ih vidi?
 • Kada komuniciram i pristupam servisima na Internetu, preko kojih kanala to radim i da li su oni sigurni?
 • Da li su moje šifre dovoljno „jake“ i da li sam ih zapamtio?
 • Da li su podaci koje skidam sa Interneta provereni? Da li mogu da u svoj računar ubacim hard disk ili flash memoriju koja je bila u drugom računaru?
 • Koliko često pravim sigurnosne kopije i gde ih snimam?
 • Da li sam zaštićen od virusa?

Ako sebi stalno postavljate ova pitanja, ne biste trebali da imate problema sa bezbednošću.

 


O računarstvu i informatici

 

Informatika

Reč informatika potiče od dve francuske reči:

information + automatique = informatique i predstavlja sinonim za automatsku obradu podataka.

Danas je predmet izučavanja informatike:
– razvoj i primena informacione tehnologije
– razvoj informacionih delatnosti
– ljudi koji obavljaju informacionu delatnost

Računarstvo

Reč računarstvo predstavlja doslovan prevod reči computer sciences koja označava teorijske nauke vezane za razvoj arhitekture računara.

Računar je elektronski uređaj za automatsku obradu podataka.
Računar obrađuje podatke izvršavajući program.
Program je spisak naredbi, napisanih precizno, jasno i u određenom redosledu koje računar izvršava nad podacima.

Razvojem računara i njihove primene izdvojile su se sledeće računarske oblasti:
– računarsko inženjerstvo (proizvodnja i povezivanje delova računara)
– računarske nauke (teoretski aspekti arhitekture i inteligencije računara)
– računarske tehnologije (praktična primena računara)

Cilj nastavnog predmeta računarstvo i informatika je sticanje osnovne računarske pismenosti i osposobljavanje učenika za korišćenje računara u daljem školovanju i budućem radu.

Računarska pismenost podrazumeva poznavanje tehničkih detalja (računara i programskih proizvoda) i razumevanje principa i primene računara.


субота, 22. август 2020.

Pristup google učionici

 Da bi učenici pristupili učionici potrebno je da budu prijavljeni na gmail nalog.U gornjem desnom uglu potrebno je da kliknu na kvadratić sa tačkicama i nadju google učionicu,ako tu ne nadju onda u google pretraživaču ukucaju google učionica,kliknete na google učionica ,zatim idete na sledeći korak ,u gornjem desnom uglu klikne se na veliki plus.Otvara se opcija da se pridružite predmetu i zatim ubacujete kod za predmet koji se nalazi pored linka za odgovarajuću učionicu.Učenici se prijavljuju samo u svojoj učionici jer svaka druga zloupotreba ( upis u drugom odeljenju) biće sankcionisana.

понедељак, 20. јул 2020.

Učenje na daljinu u školskoj 2020/2021

Predmet računarstvo i informatika za 3 i 4 razred u školskoj 2020/2021 god. biće postavljen na google učionici kao i na programskoj platformi za e-učenje MOODLE.Pristup na google učionicu je omogućen uz učeničku gmail adresu i šifru predmeta koja se nalazi pored svakog odeljenja.Da bi učenici pristupili nastavi iz ovog predmeta na MOODLE potrebno je da imaju korisničko ime i lozinku koje će dobiti od predmetnog nastavnika.Potrebno je da dostave predmetnom nastavniku na mail :   biberovicjasmin@gmail.com
- ime i prezime,
- odeljenje,
- e-mail

preko koga će biti registrovani na ovu platformu i zatim na dostavljeni e-mail dobiti korisničko ime i lozinku za pristup.


уторак, 24. март 2020.

понедељак, 16. март 2020.

Učenje na daljinu

Uvođenjem vanrednog stanja u Republici Srbiji  zbog korona virusa sve škole u republici su prestale sa radom do daljnjeg.Naša škola je po preporuci Ministarstva prosvete ponudila našim đacima putem inerneta lekcije koje učenici moraju savladati da bi se školska godina uspešno privela kraju.Na stranicama ovog bloga(od prve do četvrte godine )možete pronaći sve ono što vam je potrebno za uspešno savladavanje nastavnog gradiva.Na kraju nedelje dobićete zadatak od predmetnog nastavnika koji morate uraditi i proslediti  predmetnom nastavniku na odgovarajuću e-mail adresu