субота, 27. август 2022.

Udžbenici iz informatike

Na slikama su odobreni udžbenici iz predmeta Računarstvo i informatika koji se mogu koristiti u savladavanju nastavnog sadržaja iz ovog predmeta ( klikom na sliku može se pregledati cela knjiga).Pored ovih  udžbenika učenici mogu pristupiti portalu Petlja na kojem je postavljen sav nastavni sadržaj koji prati  nastavni plan i program vezan za ovaj predmet.U tekstu ispod su linkovi preko kojih se može pristupiti nastavnom sadržaju.