Učenje na daljinu 2019/2020

TREĆA  GODINA                                                    ČETVRTA  GODINA

Nastavno gradivo koje učenici treba on-line da prate postavavljeno je na linkovima  ispod ovog teksta.Učenici takođe klikom na Google učionicu ( Trećeg/smj4mel/ili Četvrtog razreda/du4dxs2/)  pristupaju istom tom gradivu,ali stim da u Google učionici mogu direktno da postavljaju svoje zadatke i posle pregledavanja od strane profesora da vide svoje rezultate.U Google učionici omogućena je i direktna komunikacija učenik-profesor.

Google učionica  III                                                Google učionica IV

Lekcija 1                                                                              Lekcija 1.
Lekcija 2                                                                              Lekcija 2.
Lekcija 3                                                                              Lekcija 3.
Lekcija 4.                                                                            Lekcija 4.                                            Lekcija 5.                                                                           Lekcija 5.
Lekcuja 6.                                                                            Lekcija 6.  
Lekcija 7. 
Lekcija 8.  
Lekcija 9.  
Lekcija 10.                                                                      Lekcija 7.
Zadatak u Google učionici                                              Zadatak-Duštvene mreže 
Vežba                                                                              Zadatak - Kreiranje Bloga 
Vežba 1.                                                                                                                                           
 Vežba 2.                                                                               Vežba 1.
  Vežba 3.                                                                               Vežba 2.
  Vežba 4.                                                                               Vežba 3.
   Vežba 5.                                                                               Vežba 4.
   Vežba 6.                                                                               Vežba 5.
   Test                                                                                       Vežba 6.
   Test-Odgovori                                                                      Vežba 7.
                                                                                               Vežba 8.
                                                                                               Vežba 9.
                                                                                         Zadatak-postavljanje 
                                                                                         maturskog rada na blog

Нема коментара:

Постави коментар